Recent Posts

برنامه زمان بندي دوره 76 ساعته گروه دوم روز هاي پنجشنبه و جمعه

test

برنامه زمان بندي دوره 76 ساعته كارورزي اجرا  گروه دوم (B) مطابق هماهنگی انجام شده با معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برنامه ریزی دوره ی کارآموزی و اجرا انجام شده است و متقاضیانی که توسط سازمان مذکور ثبت نام خود را انجام داده اند و از سوی …

مطالعه بیشتر