برنامه زمان بندی دوره ۷۶ ساعته روز های شنبه تا چهار شنبه گروه (۱)

test2

برنامه زمان بندی دوره ۷۶ ساعته کارورزی اجرا  گروه (۱) مطابق هماهنگی انجام شده با معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برنامه ریزی دوره ی کارآموزی و اجرا انجام شده است و متقاضیانی که توسط سازمان مذکور ثبت نام خود را انجام داده اند و از سوی موسسه برای …

مطالعه بیشتر

برنامه زمان بندی دوره ۷۶ ساعته کارورزی اجرا گروه (۲)

test

برنامه زمان بندی دوره ۷۶ ساعته کارورزی اجرا  گروه (۲) مطابق هماهنگی انجام شده با معاونت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برنامه ریزی دوره ی کارآموزی و اجرا انجام شده است و متقاضیانی که توسط سازمان مذکور ثبت نام خود را انجام داده اند و از سوی موسسه برای …

مطالعه بیشتر