Recent Posts

آزمون دوره کارورزی اجرا

آزمون دوره کارورزی اجرا (نظام مهندسی) در روز شنبه ۶ خرداد راس ساعت ۱۳ در آمفی تئاتر فردوسی واقع در موسسه آموزش شهرداری ها (بلوار دلاوران) برگزار می شود.

مطالعه بیشتر